Re Eiendom

Utvikling og salg av næringseiendommer

Strange Næringsområde

Strange Næringsområde beliggende syd for Revetal sentrum. Deler av området er utleid som næringsbygg inneholdende bilverksted. Resten er sogt til næringsvirksomhet.

Det eretablert et nytt selv-vask anlegg for Brix Bilpleie inntil RV 35. Her er det vaskestasjon med tre moderne vaskehaller. Brix bilpleie tilbyr også tjeneste med full utvendig og innvendig shining av bil

Siste tomt på området er solgt, godkjent til bilforretning. Reguleringsplanen for området sier bilverksted, bensinstasjon og annen relatert virksomhet.

 

Strange Næringsområde - Næringsbygget

Næringsbygget er påkostet og leies ut til bilverksted.

Hele området er forskjønnet, og har blitt en fin inngangsportal til Revetal Sentrum fra syd!

Næringsbygget

Strange Næringsområde, boligen

 Ramnesveien 2 leies ut som bolig.