Re Eiendom

Utvikling og salg av næringseiendommer

Skjeggestadåsen

Skjeggestadåsen

Gunhildstad - Skjeggestad er et stort område syd for Revetal sentrum i Re kommune, som skal utvikles til boligområde. Planoppstart i 2007.

Feltet var totalt på ca 700 mål. Det er etter forberedende planarbeid redusert til ca. 500 mål.

Utarbeidelsen av feltet er et samarbeide mellom Mester Eiendom Tønsberg AS og Linnestad Eiendomsutvikling AS. Boligfeltet har fått navnet Skjeggestadåsen, og driftes under selskapet Reåsen AS. Re kommune er en viktig samspillspartner.

Asplan Viak AS er rådgiver for prosjektets første fase fram til regulering av området. Det er gjennomført en forstudie før regulering av hele og deler av feltet. Her har blandt annet arkeologiske undersøkelser, vegmyndigheter og politikere kommet med innspill. Forstudie og 1. gangs behandling er avsluttet.

Området skal reguleres i delområder, slik at det samlet sett ikke framstår som et stort sammenhengende boligfelt.

Feltet er kupert, og vil bære preg av store vegetasjonssoner og friarealer. Solregistrering er foretatt, og boligfeltene vil ligge solrikt til alle årstider.

Reguleringsplanen for utbyggingen er nå til 2. gangs behandling i Re kommune.

Innkjøring til feltet vil bli fra syd -
RV 35 v/ Skjeggestad.

 

Kart over Skjeggestadåsen / Gunhildstad - Skjeggestad feltet