Re Eiendom

Utvikling og salg av næringseiendommer

Linnestad Næringsområde

Et stort næringsområde på ca 160 mål, med mulighet for spesialtilpassede tomter etter bedriftens behov. Stor interesse for tomter og salget er igang!

Tegninger Linnestad


Les mer: ->> Tegninger Linnestad /re-eiendom/tegninger-linnestad.html

Salg av tomter i full gang og noen etablert.

Første firma startet sin virksomhet fra området i 2006. 2007 og 2008 ble aktiveår for Linnestad Næringsområde. Det er nå solgt tomter til 12 bedrifter. Noen er igang med sin virksomhet og andre er i byggefase.
Les mer: ->> Næringstomter /re-eiendom/naringstomter.html

Linnestad - kart


Les mer: ->> Kart Linnestad /re-eiendom/kart-linnestad.html