Re Eiendom

Utvikling og salg av næringseiendommer

Lundteigen

Revac AS

Første etablering på Lundteigen Industriområde!
Les mer: ->> Etableringer /re-eiendom/etableringer.html

Tegninger Lundteigen

Tegninger Lundteigen er tatt ut av siden
Les mer: ->> Tegninger Lundteigen /re-eiendom/tegninger-lundteigen.html

Lundteigen næringsområde er utsolgt!

Lundteigen næringsområde har gjennomgått ny regulering og planen er godkjent i Re kommune. Hele næringsfeltet er nå fyllt opp av virksomheter og det er ikke mer ledig areale.
Les mer: ->> Næringsområdet /re-eiendom/naringsomradet.html

Næringsområde nær Revetal sentrum.