Re Eiendom

Utvikling og salg av næringseiendommer

Bøåsen

Bøåsen er et område øst for Revetal sentrum i Re kommune i Vestfold.
Boligområdet skal bygges ut i et samarbeidsprosjekt mellom Re Eiendomsutvikling AS og Mester Eiendom Tønsberg AS.

Området er for tiden under regulering i Re kommune.
Det har vært noen kommentarer til søknaden.
Man har korrigert noen planer, og regner med avklart regulering i løpet av høsten 2009..
Bøåsen reguleres til boligområde, med 45 boenheter ferdig utbygget.
Planlagt oppstart med salg våre 2010, med beregnet ferdig utbygging i 2010-1012..

Utbygging starter i første halvdel av 2010 med infrastruktur og tekniske anlegg, deretter gradvis opptrapping og salg av tomter.

Ta kontakt på tlf 90 94 77 87 for mere info.

Kart Bøåsen


Les mer: ->> Kart Bøåsen /re-eiendom/kart-boasen.html